Fastighetsservice

Vi är experter på Armatecs sortiment av expansionskärl, avgasare och återströmningsskydd. Om något oförutsett skulle hända kan du lita på att vi snabbt ser till att lösa problemet. Många tycker dessutom att det känns tryggt när vi tar hand om igångkörningen av fjärrvärmecentraler. Individuell mätning ingår också i våra kompetenser och vi ansvarar bland annat för att adressera mätarna. Vi erbjuder även fastighetsägare att ta hand om den årliga översynen och kontrollen samt möjligheten att teckna ett serviceavtal.

Serviceavtal

Att teckna serviceavtal med Mec-Con är enkelt och fördelaktigt att göra, till exempel vid igångkörningar och service av expansionssystem eller vid årlig kontroll av återströmningsskydd. Återströmningsskydd är en säkerhetsanordning för att hindra förorenat tappvatten att strömma tillbaka in i det kommunala dricksvattennätet såväl som internt i en anläggning. Vattenleverantören har numera ansvar för vattenkvaliteten fram till konsumtionsstället och ställer därför ökade krav på årlig kontroll av återströmningsskydd. Den årliga kontrollen säkerställer att återströmningsskyddets funktion upprätthålles på ett säkert sätt. Mec-Cons servicetekniker är speciellt utbildade och certifierade för detta arbete. Vi erbjuder oss att utföra den årliga kontrollen och tillse att underlag för erforderlig rapportering sker. Enkelt och tryggt för er. Avtalet innebär att kontrollen görs på plats i anläggningen, när det är dags. Alltid till fast pris. Alternativt erbjudes möjligheten att skicka in återströmningsskydden till vår serviceverkstad för motsvarande kontroll till reducerat pris. Som avtalskund har du dessutom alltid fördelaktig rabatt på reservdelar till återströmningsskydden.

Blanketter Återströmningsskydd BA (PDF-dokument, 44 kB)

Prislista serviceavtal återströmningsskydd (PDF-dokument, 309 kB)