Oktoberaktiviteter

ProcessTeknik 2016 är till ända och vi tackar alla som besökte oss i Armatec/Mec-Cons monter. Nästa arrangemang vi närvarar vid är Inspectas Kraftvärmedagar 27-28 oktober. Som Armatecs serviceföretag delar vi monter med vårt moderföretag vilket under dagarna representeras av de mycket trevliga tekniska säljarna Björn, Fredrik och Leif. Från Mec-Con finner vi Linda som kännetecknas av sin namnskylt och serviceinriktade uppsyn... Gemensamt ser denna kvartett fram emot att få träffa en del av sina partners i branschen för att prata om både produkter och eftermarknad!

En härlig höst önskar Mec-Con sina kunder, kollegor, partners och vänner!

IMG 5925s

Uniformerade enligt gällande riktlinje.