Nya tider!

Sedan den 1/2 2015 är Mec-Con AB ett dotterbolag till Armatec AB. Detta innebär att vi numera har tillgång till både kunskap och produkter ur Armatecs sortiment.
Armatec AB är ett välmående företag med goda framtidsutsikter och med en ambition att leda utvecklingen inom branschen. I och med förändringen kommer Mec-Con AB och Armatec AB kunna erbjuda sina kunder uppbackning genom produktens hela livscykel. 

Fyra personer ur Armatecs servicebemanning arbetar från och med nu åt Mec-Con AB. 
Dessa fyra kommer även fortsättningsvis arbeta med VVS-service i första hand. 
Vidare medför detta att Mec-Con AB nu har kontor och serviceverkstäder i Göteborg och Stockholm.

Vi kommer att driva Mec-Con AB vidare på samma sätt som idag men vi har utökat våra tjänster till att även omfatta service av pumpar. Detta utförs i vår pumpverkstad i Osby alternativt ute hos kund.