Mec-Cons broschyr 2016

I den senaste broschyren finns hela Mec-Cons breda serviceutbud presenterat. Som Armatecs egen serviceenhet kan Mec-Con numera – utöver ventilservice – erbjuda kunder service av fastigheter, VVS och pumpar. Mec-Cons duktiga servicetekniker har lång erfarenhet inom respektive område vilket säkrar devisen; service med kvalité!

Broschyr